Info suomalaisille presymposiumiin osallistuville lääkäreille

roche_presymposium program

Roche kustantaa suomalaisille presymposiumin osallistujille matkakulut Suomen sisällä sekä majoituksen 19.-20.4.2018 väliselle yölle. Korvattavien matkalippujen tulee olla ajallisesti yhteneväiset tieteellisen ohjelman alku- ja loppuajankohdan kanssa (Lääketeollisuus Ry:n Eettiset ohjeet).

 Roche Oy on sitoutunut noudattamaan Lääketeollisuus Ry:n Lääkemarkkinoinnin eettisiä ohjeita ja tulee niiden mukaisesti julkistamaan vuosittain antamansa taloudelliset etuudet terveydenhuollon ammattilaisille. Majoitus- ja matkakustannusten julkistamiseen tullaan pyytämään erillinen suostumus tilaisuuteen osallistuvilta henkilöiltä.

 

 

Advertisements

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: